SiA arrangerer miljøuke for studentene

Fra 12. – 16. oktober arrangeres MiljøUKA 2020.

Dette er andre året SiA arrangerer sin miljøuke. I år er det et tett samarbeid med Kristiansand kommune og deres miljøuke «Bærekraftg sammen». Her vil det være mange spennende aktiviteter som studentene kan delta på. 

MiljøUKA arrangeres som et ledd i at SiA er sertifisert som Miljøfyrtårn. Uken skal sette fokus på store og små klima- og miljøutfordringer.

–Det har vært viktig for SIA å gjøre MiljøUKA til et samarbeidsprosjekt med studentene, sier Jahn Olav Marum som er markedssjef i SiA og prosjektleder for MiljøUKA.

Digitalt fokus 

I år er arrangementet preget av situasjonen med covid-19, og det betyr at det blir færre arrangement med fysiske møter og mer fokus på informasjon og aktivitet i SiA sine digitale kanaler.

Grønn profil

SiA har over flere år hatt et bevisst miljøfokus i alle sine avdelinger, og har siden 2015 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom sertifiseringen dokumenterer vi vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar. SiA er sertifisert med alle sine 9 avdelinger, og som Miljøfyrtårn jobber SiA med konkrete miljøtiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

–Som Miljøfyrtårn har vi fått et verktøy som hjelper oss med å strukturere og målrette miljøtiltakene våre. Vi ser at det nytter å ha fokus! Spesielt på energisiden har vi oppnådd gode resultater, og vi har målsettinger om tydelige forbedringer på alle områder, sier Marum.

SiA Miljøfond

SiA Miljøfond etableres som en del av MiljøUKA. Tanken er at studentforeninger kan søke midler til prosjekter og tiltak som setter fokus på miljø og bærekraft i studenthverdagen.

Mer informasjon om søknadsfrister kommer.

 

Dette kan du delta på under Miljø uka