Du kan fremdeles kontakte SiA

SiA har på bakgrunn av den pågående situasjonen rundt Covid 19 stengt flere av sine avdelinger. Men du kan fremdeles kontakte oss.

Har du spørsmål er vi tilgjengelig på følgende kontaktpunkter:

Kristiansand
mail: sia@sia.no
Sentralbord telefon: 40 00 10 18

Grimstad
mail: bolig.grimstad@sia.no
Telefon: 40 00 90 07

SiAhelse fortsetter med samtaler som tidligere,meni en annen form.

Timer bestilles som ordinært ved å gå inn på vår nettside

www.sia.no/helse

Foreløpig gjøres alle samtaler digitalt. Studentene blir kontaktet av SIA helse og studentprestfor nærmere avtale.

Chattetjenestener bemannet mandag-fredag fra 9-15.

Alle vårekurs ogarrangementerer avlyst inntil videre.

Vi henstiller våre studenter om å kontakte oss digitalt ogikkemed personlig fremmøte i bygg 50 på Campus Kristiansand ogC5 068 påCampus Grimstad

Ved behov kontakt leder Eli Stålesen på mobil 99 50 75 59 eller helse@sia.no