Nominer en du kjennerKompisprisen 2021

Hvert år i anledning «Verdensdagen for psykisk helse» vil SiA helse i samarbeid med STA dele ut «Kompisprisen»

Kjenner du en medstudent som aktivt bidrar til inkludering og mangfold så kan du nominere denne studenten til prisen.

«Kompisprisen» blir utdelt i forbindelse med gratis frokost som SiA helse og STA inviterer til 12.10 fra kl 08.30 til 10.00 i Studentsenteret, Universitetsveien 3A.

Prisen deles ut hvert år og deles i år ut for 7. gang.

Nominasjoner kan sendes på mail til eli.stalesen@sia.no