Korona info

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er opptatt av våre tjenester skal være så trygge som mulig i forhold til den situasjonen vi har med Corona.

Vi følger derfor de smittevernråd som er gitt fra statlige organer, og har iverksatt en rekk tiltak som skal bidra til trygg og sikker bruk av våre tjenester. Vi oppfordrer studentene til også å bidra ved å ta smittevernreglene på alvor:

Tre ting du kan gjøre for å bidra til trygghet og åpne campus

  1. Ikke delta på private fester med mer enn 20 personer eller hvor det er dårlig oversikt over hvem som er tilstede til ulike tider. Prøv selv å holde oversikt over hvem du er sammen med.
  2. Følg de vanlige smittevernsreglene – hold avstand, vask hendene ofte og bli hjemme om du føler deg syk med koronalignende symptomer
  3. Unngå kollektivtransport om det er mulig. Gå eller sykle til campus. 

Dette er tiltak og retningslinjer for hvert enkelt studiested:

Universitetet i Agder UiA 

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Ansgard Bibelskole

Noroff