Søk strømstipend

På grunn av høye strømpriser i vinter er det vedtatt at elever/studenter som er 18 år eller eldre kan få utbetalt et strømstipend på 3000 kroner.

Strømstipendet gjelder både elever/studenter i Norge og i utlandet, som har betalt for strøm i vårsemesteret 2022. De må søke for å få stipendet, og det blir kun utbetalt én gang. De som har rett til å søke om strømstipendet har nå mottatt en e-post fra Lånekassen med informasjon, fristen for å søke om strømstipend er 15. juni 2022. Elevene/studentene søker om strømstipendet via Dine sider.

 

Hvor mye strømregningene har økt har ingen betydning, og det er heller ikke et krav at elevene/studentene må ha betalt strøm for hele perioden 16. januar til 15. juni 2022. Strømstipendet gjelder også for deltidsstudenter, men ikke for elever som går på folkehøgskole.

 

For å ha rett til stipendet må elevene/studentene oppfylle tre vilkår:

  • Betale strøm i tillegg til husleie
  • Kunne dokumentere strømutgifter i hele, eller deler av perioden 16. januar 2022 til 15. juni 2022
  • Være borteboer

 

Elevene/studentene kan på et senere tidspunkt bli bedt om å dokumentere strømutgifter for våren 2022 overfor Lånekassen.

 

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider

 

Unntak for inntektsgrense for enkelte grupper

Studenter som jobber i enkelte sektorer, kan tjene over Lånekassens inntektsgrense uten å miste stipendet.

På grunn av et stort behov for ekstra arbeidskraft under koronapandemien ble det innført unntak for inntektsgrense for alt arbeid i helse- og omsorgssektoren fra mars 2020. Dette er nå videreført ut 2022. I tillegg får også studenter som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren unntak for inntektsgrensen ut 2022.

 

Studentene må dokumentere arbeidet med lønnsslipper som viser:

  • at de har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren, eller barnehage- og skolesektoren
  • inntekten i perioden

Unntak for inntektsgrense for arbeid i beredskapsarbeid, Heimevernet, politiet og sivilforsvaret var gjeldende fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021. Dette er ikke videreført i 2022.

 

Les mer om unntakene fra inntektsgrensen på Lånekassens nettsider

 

Ekstra betalingsutsettelser 

Alle som har lån i Lånekassen, kan til sammen utsette betalingen 36 ganger uten å oppgi en grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettelser.

Nå er det vedtatt at elever/studenter i Lånekassen får ekstra betalingsutsettelser i hele 2022. Det vil si at de ikke bruker av de 36 vanlige utsettelsene. De ekstra utsettelsene gjelder for regninger med betalingsfrist i perioden mars 2020, til desember 2022. Hvis en elev/student har søkt, eller kommer til å søke om betalingsutsettelse i dette tidsrommet, vil eleven/studenten ikke bruke av sine 36 ordinære utsettelser.

 

Elever/studenter som trenger betalingsutsettelser, må søke på Dine sider for å få det. Når man utsetter betalingen, blir nedbetalingstiden forlenget, og rentekostnadene vil øke.

 

Elever/studenter som kan søke om betalingsutsettelse, har fått en e-post med informasjon om dette fra Lånekassen.

 

Les mer om betalingsutsettelser på Lånekassens nettsider