Velkommen studenter

Kjære nye student. For oss i studentsamskipnaden (SiA) er innrykket av nye studenter årets høydepunkt.

Hvert år markerer vi oppstarten med ulike arrangementer for å bidra til at studiestart blir minnerike dager der du som ny student får en pangstart på studielivet.

Av naturlige årsaker blir denne studiestarten annerledes.
Vi må forholde oss til situasjonen vi er i, men vi vil likevel tilby gode opplevelser innenfor trygge rammer. 
Vi håper du vil delta!

SiA er en stor organisasjon på ca. 200 ansatte.
Vår hovedoppgave er å legge til rette for livet rundt studiene. Bolig, kantine, helse og trening er sentrale tilbud, men vi har også mye mere!

Som student må du gjøre egne valg og egne prioriteringer. Vi har tilbudene, så vurderer du selv hva som passer for deg. Studieårene er for de fleste en unik tid i livet, og vi i SiA skal gjøre vårt til at både hverdag og fest fungerer, og gir gode varige minner.

Velkommen til nytt studieår!

Adm. dir. SiA
Pål Harv