For foreldre

Her har vi samlet nyttig informasjon til foreldre som erfaringsmessig blir etterspurt. Finner du ikke svar på det du lurer på, er det bare å ta kontakt med personalet i barnehagen.

Kidplan - Alt samlet på én plass

Kidplan samler all informasjon om barns barnehagehverdag i én portal. Her finner du den informasjonen som gjelder nettopp ditt barn.

Nyttig informasjon

Åpningstider fremgår av  vedtektene Ordinær åpningstid i Hokus er man-fred kl. 07.00-16.30 fom. 1. august 2021. Grunnet korona vil det forekomme avvik fra dette med grunnlag i covid-19 forskriften § 12. Foreldrene holdes løpende orientert.

Hvert barnehageår har barnehagen stengt 5 dager for at personalet skal planlegge og evaluere arbeidet og oppdatere sin kompetanse.

 • Barnehageåret 2020-2021: 4. januar, 6. april og 21.- 23. juni

Fellesferie: uke 27, 28, 29

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver:

 • ”..samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene..”
 • Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet

Barnehagens Samarbeidsutvalg Kristiansand 2020/2021:

Foreldre

Ansatterepresentanter

 • Frode Tallaksen
 • Lene Olsen
 • Mona Holta Holen (sekretær)

Eierrepresentanter

 • Solveig Vollan Larsen
  Hilma Sundstøl

Barnehagens Samarbeidsutvalg Grimstad 2020/2021:

Foreldre

Ansatterepresentanter

 • Renata Kikutiene
 • Ralph Martin Dalholt
 • Linda Aaberg (sekretær)

Eierrepresentanter

 • Solveig Vollan Larsen
  Hilma Sundstøl

Her finner du årsplan med informasjon om satsingsområder, hva vi vektlegger og ellers masse informasjon om livet i barnehagen.

Årsplan Kristiansand        Årsplan Grimstad

Hokus Pokus, Kristiansand

Telefon: 4000 5718
E-post: hokus.pokus@sia.no
Adresse:

Kaserneveien 4
4630 Kristiansand
Se i kart

Buss:

Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:

Mona Holta Holen

Mobil: 90 07 25 22

E-post: Mona.h.holen@sia.no

   

Hokus Pokus, Grimstad

Telefon: 48224788
E-post:

hokus.grimstad@sia.no

Adresse:

Jon Lilletuns vei 8
4879 Grimstad
Se i kart

Buss:

Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder:

Linda K. Aaberg

Mobil: 414 43 134

E-post: linda.aaberg@sia.no