Bluebox Bar

Baren ved Studenthuset Bluebox driftes av lønnede bartendere gjennom Bluebox Drift.Ønsker du å jobbe i bar? 

Søk her