Grimstad Studentsamfunn

Grimstad Studentsamfunn består av frivillige studenter ved UiA og er selve kjernen i Studenthusert Bluebox.

Studenthuset Bluebox drives av frivillige studenter fra Grimstad Studentsamfunn og er organiserte i 3 komitéer:

- Arrangement

- Konsert

- Teknisk

Som frivillig kommer du til å gjøre deg erfaringer med det å jobbe i team, hvordan man driver et studenthus og du kommer til å få mange nye bekjentskaper.
Derfor er det å være frivillig ikke bare bra for CV'en, men også for å bygge opp nettverket ditt.

Du som frivillig får:
- Mulighet for gratis inngang på ulike arrangementer.

Følg denne linken for å bli medlem:

Frivilligskjema