Teknisk komitè

Den tekniske komitèen jobber for å kunne bruke det tekniske lyd- og lysanlegget i konserthallen i studenthuset.

Når du melder seg som frivillig tar vi kontakt med deg for en uformell prat og vi gir opplæring når du starter opp som medlem i en komitè.

Bli medlem her!