Om Bluebox

Velkommen til studentenes storstue i Grimstad! Bluebox er drevet av studenter, for studenter. Her arrangeres konserter, standup, live podcaster, fester, sosiale samlinger, quizkvelder og mye mer. Bluebox er åpen fra mandag til fredag fra kl 14.

Bluebox har et bredt tilbud gjennom semesteret. Vi arrangerer konserter, stand up, live podcaster, fester, sosiale samlinger, Bluebox Quiz og mye mer. Ofte i samarbeid med linjeforeninger, studentorganisasjoner og studentakiviteter.

Huset er ledet av Driftsgruppen som organiserer alle medlemmene i flere undergrupper med hver sine ansvarsområder. Her er det lav terskel for å engasjere seg og få venner på tvers av studieretningene i Grimstad.

Bluebox åpnet dørene i august 2010, og har i 10 år vært fast stoppested for de største norske artistene på turne. Følg med på programmet for dette semesteret, og ikke minst: Engasjer deg på huset!

Bluebox har 2 publikumslokaler, lillekroa og storsalen.

  • Lillekroa har 48 sitteplasser.
  • Storsalen har plass til 700 stående og 350 sittende publikummere. Lokalet er fleksibelt og kan tilpasses forskjellige type arrangement. 


Bluebox er først og fremst studentenes eget kulturhus i Grimstad. For studentorganisasjoner, linjeforeninger, studentaktiviteter og utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA er det gratis å leie på Bluebox. Ved siden av dette er Bluebox byens beste konsertscene, og egner seg også godt for andre type arrangementer som stand up, live podcast, dans, bedriftssamlinger og mye mer.

Har du spørsmål om utleie av Bluebox? Ta kontakt med Haakon Lunde på arrangement@bluebox.no eller 934 76 809

Teknisk informasjon for Storsalen kan lastes ned her.

Hvis ikke annet er oppgitt på arrangementet er det 18 års aldersgrense på Bluebox. Sjekk alltid i forkant hvilke aldersgrense som gjelder for det arrangementet du ønsker å gå på.

Vergeordning:

På enkelte arrangementer tilbyr vi vergeordning slik at du som er under 18 år også vil ha mulighet til å oppleve gode kulturopplevelser. Vergen må være fylt 23 år, være edru under hele sitt opphold på Bluebox og kan ikke være verge for flere enn 2 personer og den under 18 år kan ikke være yngre enn 14 år. Det er et begrenset antall som kan komme inn på vergeordningen, og det er ikke alle arrangementer som er en del av dette. 

Vergeskjema kan lastes ned her.


Ta kontakt med Leder@bluebox.no senest 24 timer før det aktuelle arrangementet.

Bluebox er studentenes storstue i Grimstad! For å kunne være dette trenger vi din hjelp. Huset drives av  frivillige som er organisert i flere undergrupper med hver sine ansvarsområder. Du kan arbeide som bartender, trivselsvakt, artistvert, tekniker eller innenfor PR og markedsføring. Du bli veldig engasjert og jobbe masse, eller bare ta noen økter i semesteret for å få fordeler (gratis kaffe!) og være en del av felleskapet. Du kan jobbe med publikum, med arrangement, bar eller teknisk.

Du kommer til å gjøre deg erfaringer med det å jobbe i team og møte mange forskjellige mennesker. Det er mange grunner til å bli frivillig på Bluebox, men det sosiale samholdet er den viktigste!

Bli medlem her!

 

SiA Kultur og Velferd har følgende stillinger ledig på Bluebox:

 

Teknisk ansvarlig:

20% fast stilling som teknisk ansvarlig på Bluebox - Send mail til Leder@bluebox.no dersom du er interessert i stillingen.