Tøm Tanken

Tradisjonen tro avslutter vi semesteret med Tøm Tanken! I år i samarbeid med Eksamensfest.
Hent ut din gratisbillett til Eksamensfesten her Meld deg på
-------------------------------------
CC: Gratis for studenter
ID: 18 år
Meld deg på