Board

 BOARD MEMBERS  VARA MEMBERS  STYREPROTOKOLL 
 Elected from students Elected from students Møte 1 - 15.02.2018
 Kjetil Nyjordet (leder)  Silje Wingereid Hammerstad Innkalling | Referat
 Hilde Hagen (nestleder)  Ole Edvard Laengen Børresen Møte 2 - 22.03.2018
 Preben Jakobsen Bjørnestad Elected from UiA Innkalling | Referat
 Rolf Bjarne Larsen  Siri H. Puntervold Nilssen Møte 3 - 03.05.2018
 Simen E. Solberg  Paul Ragnar Svennevig Innkalling | Referat
Elected from UiA  Astrid Birgitte Eggen Møte 4 - 21.-22.06.2018
 Kjetil Hellang  Elected from SiA Innkalling | Referat
 Greta Hilding  Kåre Buø  
 Veslemøy Rabe  Else Berit Naro  
Elected from SiA    
 Mirna Krpo    
 Mona Holta Holen