Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er studentenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Agder. STAs oppgave er å arbeide for studentenes faglige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige interesser. STA organiserer omtrent 13.000 studentrer og er paraplyorganisasjon for en rekke studentaktiviteter.

Engasjer deg i STA

Gjennom å engasjere deg i studietida vil du få god og nyttig erfaring som du kan ta med deg inn i studiene og arbeidslivet. Ved å engasjere deg i STA eller råd, styrer og utvalg på UiA kan du være med å forbedre studiehverdagen din. For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg, send en e-post til sta@uia.no

Studentaktiviteter

Studentorganisasjonen i Agder er paraplyorganisasjon for nesten 60 forskjellige studentaktiviteter på Universitetet i Agder, fordelt på begge campuser. Det er et bredt utvalg å velge mellom, med alt fra kor til sportslige og politiske aktiviteter. Hvis du ikke finner en aktivitet som interesserer deg, har du muligheten til å starte din egen studentaktivitet. 

Besøk stastudent.no