Din hverdagsøkonomi

Mange kan bli mer bevisst på hvordan de bruker pengene sine. Går du gjennom kontoutskriften din vil du kanskje oppdage at du trekker kortet ditt flere ganger om dagen. Småkjøp kan til sammen utgjøre en stor utgiftspost i løpet av ett år. Eksempelvis.

En café latte kr. 42,- en gang i uken, blir kr. 2 184,- i året.

Spise middag ute kr. 290,- en gang i uken, blir kr. 15 080,- i året.

En boks snus kr. 89,- hver dag, blir kr. 32 485,- i året.

Som student har man ofte begrenset inntekt, da er det viktig å være bevisst på hvordan man bruker pengene sine. Kontroll og gode vaner er viktige stikkord.

Mange foretrekker å sette opp et budsjett, det gir oversikt over inntekter og utgifter samtidig som det øker bevisstheten rundt pengebruken.

Vi har satt opp et forslag til budsjett. Forslaget er basert på at man er heltidsstudent og mottar basis støtte gjennom lån og stipend fra Lånekassen. En deltidsjobb vil gi deg en romsligere økonomi.

I undervisningsåret 2019-2020 fullføres opptrappingen fra 10 til 11 måneder med studiestøtte. Den 11 måneden er ikke medregnet i vår oversikt. Vær oppmerksom på at det ikke utbetales lån og stipend i juli måned.

Budsjettet under er basert på en 12 måneders periode med moderat forbruk:

Med en begrenset inntekt går man raskt i minus. Minus her betyr at en tærer på oppsparte midler- eller ikke klarer å betale regningene sine. Sett opp et realistisk budsjett og følg det.

Et tips her er å opprette kontoer med ulike formål- matkonto, regningskonto, feriekonto, sparekonto etc., og sette opp faste trekk basert på budsjettet slik at man får bedre kontroll.

Bruk malen nedenfor og sett opp ditt eget budsjett. Før du går i gang må du få en oversikt over hvilke faste utgifter du har hver måned.De variable utgiftene kan du se på dine tidligere kontoutskrifter.

Last ned budsjett mal