Kredittkort og inkasso

Som student kan økonomien være utfordrende og mange havner i en vanskelig økonomisk situasjon. Forbrukslån, kredittkortgjeld og saker hos inkassobyråene øker blant unge mennesker.

Skaffer du deg et kredittkort er det viktig å være klar over at renten begynner å løpe etter at den rentefrie perioden er utløpt. Renten på kredittkortgjeld er ofte ekstremt høy, det betyr at det fort kan bli dyrt hvis du ikke klarer å betale gjelden innenfor den rentefrie perioden. Ikke kjøp noe du ikke har råd til å betale.

Tips og råd i forbindelse kredittkort:

  • Bruk kredittkort med omhu. Dersom du ikke vet om du vil ha penger til å betale gjelden ved forfall bør du revurdere å kjøpe på kreditt.
  • Har du mistet kontroll over kredittkortbrukenkan du sperre for kredittsjekk slik at du forhindrer mer gjeld. Da har du ikke mulighet til å handle på kreditt eller søke om forbrukslån. Du kontakter selv aktørene som kreditt-vurderer privatpersoner slik som Bisnode, Creditsafe mm. Flere har portaler slik at du enkelt kan administrere dette selv.

Hva skjer dersom du ikke betaler regningene innen forfall?

Inkassovarsel

Mottar du et inkassovarsel betyr det at du har en forfalt regning som ikke er betalt. Dette kan medføre et gebyr. Du vil få 14 dagers betalingsfrist før kravet overføres til inkasso. Dersom du ikke har økonomi til å betale kravet innen fristen kan det lønne seg å ta kontakt med de som har sendt deg inkassovarselet og be om betalingsutsettelse. Betales ikke kravet oversendes saken til inkasso og det påløper ofte høye gebyrer.

Inkasso

Når saken er registrert til inkasso sendes det en betalingsoppfordring til deg med 14 dagers betalingsfrist. Klarer du ikke betale innen forfall er det viktig at du kontakter inkassobyrået og ber om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale, noe mange inkassobyrå vil være positive til. Unnlater du å foreta deg noe vil inkassoprosessen fortsette og ytterligere kostnader påløper.

Betalingsanmerkning

Hvis du unnlater å betale inkassokravet og inkassoprosessen går så langt at du varsles om at det iverksettes rettslige skritt, vil du få en betalingsanmerkning. Du vil bli varslet av et kredittopplysningsbyrå som gir deg 30 dager til å løse saken.

Får du en betalingsanmerkning kan dette få konsekvenser for blant annet søknad om lån til bolig, leie bolig, handle på kreditt mm.

Betalingsanmerkningen kan bli fjernet dersom du betaler kravet, eller når saken er eldre enn 4 år. Etter 4 år vurderer inkassobyrået eller kreditor om det skal iverksettes nye rettslige skritt dersom det skal registreres en ny betalingsanmerkning.

Du finner mer informasjon om inkasso og betalingsanmerkning på blant annet intrum

Tips og råd

  • Benytt deg av eFaktura og avtalegiro eller sett opp faste trekk i nettbanken for å slippe fakturagebyr, purregebyr, inkasso etc.
  • Opprett ulike kontoer til ulike formål, og sett opp faste trekk til regningskonto, matkonto, feriekonto, sparekonto etc.