Økonomisk Støtte

Som student kan du ha rett på økonomisk støtte fra blant annet lånekassen.

Når du har fått tilbud om studieplass kan du søke om lån og stipend. Fristen for å søke finner du på nettsiden til lånekassen. Vi anbefaler at du søker så snart du har fått tilbud om studieplass slik at du har økonomien i orden til studiestart og slipper lang saksbehandlingstid.

Det finnes ulike støtteordninger utover basis støtten. Sett deg godt inn i de ulike støtteordningene lånekassen tilbyr før du søker.

Vær oppmerksom på inntektsgrensen for deg som får støtte hele studieåret. Tjener du mer, får du mindre stipend.

Studenter uten rett til ytelser fra Statens Lånekasse kan i noen tilfeller søke om bostøtte hos Husbanken.

Husk at studielånet skal tilbakebetales- med renter! Lånekassen har historisk hatt gunstige rentebetingelser. I tillegg har studielånet flere muligheter for betalingsutsettelse og sletting av renter og gjeld ved f.eks. uførhet, arbeidsledighet osv.

Stipender for utenlandsstudier

Vurdere du å dra på utveksling kan du besøke nettsiden til ANSA for mer informasjon om hvilke stipendordninger som finnes eller kontakte ditt studiested.