Økonomisk Støtte

Som student kan du ha rett på økonomisk støtte fra blant annet lånekassen.

Når du har fått tilbud om studieplass kan du søke om lån og stipend. Fristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret (studieår 2019/2020). Vi anbefaler at du søker så snart du har fått tilbud om studieplass slik at du har økonomien i orden til studiestart og slipper lang saksbehandlingstid.

Det finnes ulike støtteordninger utover basis støtten. Sett deg godt inn i de ulike støtteordningenelånekassen tilbyr før du søker.

Vær oppmerksom på at inntektsgrensenfor deg som får støtte hele studieåret, er kr 182 575,- (2019). Tjener du mer, får du mindre stipend.

Studenter uten rett til ytelser fra Statens Lånekasse kan i noen tilfeller søke om bostøtte hos Husbanken.

Husk at studielånet skal tilbakebetales- med renter! Lånekassen har historisk hatt gunstige rentebetingelser. I tillegg har studielånet flere muligheter for betalingsutsettelse og sletting av renter og gjeld ved f.eks. uførhet, arbeidsledighet osv.

Stipender for utenlandsstudier

Vurdere du å dra på utveksling kan du besøke nettsiden til ANSA for mer informasjon om hvilke stipendordninger som finnes eller kontakte ditt studiested.