Samliv og økonomi

Student med barn

Er du student med barn finnes det ulike støtteordninger som kan bedre økonomien under studietiden.

Får du barn mens du er under utdanning bør du sjekke muligheter her:

 • Foreldrestipend i Lånekassen.
 • Foreldrepenger eller engangsstønad hos NAV.

Bor du alene med barn bør du sjekke disse mulighetene:

 • Forsørger stipend.
 • Utvidet barnetrygd hos NAV.
 • Overgangsstønad, småbarnstillegg og kontantstøtte.
 • Oppfyller du kravene til overgangsstønad kan du også søke om tilleggs stønader som skal dekke utgifter knyttet til blant annet pass av barn, skolepenger m.m.
 • Bostøtte gjennom husbanken.

Mer om støtteordninger finner du på lånekassen.no.

Barnehage

SiA har egen barnehage, Hokus Pokus, i Kristiansand og Grimstad, hvor du som student har prioritert opptak.

Samboer og bofellesskap

Det å bli samboer kan være økonomisk fordelaktig. To eller flere som deler på utgiftene kommer godt med når man har en trang studentøkonomi.

 • Skriv leiekontrakt og vær oppmerksom på at alle står oppført som leietaker. Dersom kun den ene er oppført kan den stå ansvarlig dersom de andre ikke betaler husleien. Tips og råd for seg som skal leie bolig finner du her.

 • Skriv samboerkontrakt. Det finnes ingen formelle krav, men den bør være skriftlig og signert av begge parter. Gi gjerne et eksemplar til en tredjepart. Gjensidige Forsikring ASA har et forslag på samboerkontrakt som kan benyttes.

 • Dersom du deler fellesutgifter med andre kan det være lurt å opprette en felles regningskonto der dere setter inn et fast beløp hver måned.

 • Vær oppmerksom på hva som inngår i husleien. SiA Bolig har for eksempel strøm og internett inkludert i husleien, og ingen depositum.

Depositum er vanlig når man leier bolig, men husk at det bør være en særskilt depositumskonto i leier navn og at det er utleier som skal dekke kostnader forbundet med opprettelse av kontoen.