SiA Helse

Vårt mål er at sykdom og plager ikke skal ødelegge planlagt studieprogresjon.

SiA Helse skal bidra til at utgifter til helsetjenester holdes på et lavt nivå for den enkelte student, og på den måten støtte opp under en normal studieprogresjon. Våre tjenester skal også bidra til at studenter som måtte ha behov for helsetjenester, får de råd og den hjelp de trenger. 
SiA Helse er for studentene et supplement til den offentlige helsetjeneste, og tilbyr helse- og sosialtjenester innen flere områder: psykososial helsetjeneste, helsekasse og ulike type kurs.

SiA Helse er samlokalisert med UiA sine tjenester i "Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring"


Ansatte SiA Helse

Leder SiA Helse og Psykoterapeut Eli Stålesen

38 14 13 54 helse@sia.no

Spesialist i klinisk voksenpsykologi Kari Severinsen Wierød

38 14 14 15 helse@sia.no

Psykiatrisk sykepleier og Samtaleterapeut Geir Olav Lystad

38 14 24 26 helse@sia.no

Psykiatrisk sykepleier og Samtaleterapeut Hellen Saga

38 14 20 65 helse@sia.no

Sosionom/familieterapeut og Samtaleterapeut Ellen S. Øyna

38 14 23 47 helse@sia.no

GRIMSTAD: Klinisk sosionom, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, familieterapeut,Samtaleterapeut Stian Bakke Braathen

37 23 37 92 helse@sia.no

Nyttig informasjon

Alle våre tilbud er gratis eller til studentvennlige priser. Har du betalt semesteravgift til SiA kan du benytte deg av følgende tilbud:

  • Ulike kurs- og gruppetilbud
  • Tilbud innen psykisk helse
  • Tannleger, fysioterapeuter, optiker og ernæringsfysiolog med studentvennlige priser
  • Samtale med studentprest
  • Mulighet til å søke om refusjon av helseutgifter
  • Veiledningstjenste for gravide

Er du student og trenger noen å snakke med? Sliter du med små eller store utfordringer som hindrer deg i din studieprogresjon. Ta gjerne kontakt med en av oss.

SiA helse har til tider stor pågang fra studenter, så det er fint om dere benytter dere av Chat og Drop-in tilbudet vårt.

Chat-tjeneste

SiA Helse sin Chat-tjeneste er tilgjengelig fra mandag til fredag kl.09.00 - 15.00, bortsett fra studentenes ferie og fridager. Chat'en blir besvart så fort vi har mulighet enten live chat eller via e-post. Tjenesten er tilgjengelig kun via SiA Helse sine nettsider. Vi har også telefontid på hverdager i perioden 11.00-11.30

Drop in

I tillegg har vi drop in fra mandag til og med torsdag fra kl. 14.00 til 15.00. Vi holder til i bygg 50 på Campus i Kristiansand. En av oss vil da være på vakt og vil kunne tilby korte samtaler eller hjelpe dere med annen info dere trenger. I Grimstad har vi drop in mandag, tirsdag, torsdag, og fredag kl. 12.00-13.00. Vi holder til i bygg C5068.

Timer må bestilles/avbestilles eller endres 24 timer i forkant av timeavtalen. Dette gjør du selv i timebestillingssystemet.

Du kan bestille time hos SiA Helse her:

Timebestilling

NB! Det er kun mulig å bestille en time av gangen, dette fordi det er stor pågang etter timer.

Erland Grøtberg er studentprest på UiA og er tilknyttet SiA, UiA og Den norske kirke. Han har lang erfaring i å snakke med mennesker. Han tilbyr på lik linje med Hellen Saga, Geir Lystad, Ellen Øyna og Eli Stålesen i SiA Helse samtaler med studenter.

Erland har kontor sammen med SiA Helse og Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring. I Kristiansand ligger dette i bygg 50 på campus Gimlemoen, og i C5 068 på campus Grimstad. Erland har både timebestilling og "stikk innom tid".

Tlf.nr. Kristiansand: 38 14 21 40
Tlf.nr. Grimstad: 37 23 39 24
112B (Universitetsveien 50, Kristiansand)

Les mer på studentprestens hjemmeside

Kurs fra SiA Helse

TANKEVIRUS: Grimstad

SØVNKURS:  Kristiansand

ViVATKURS: Kristiansand

VIVAT er et av Helsedirektoratets tiltak for forebygging av selvmord

TA ORDET

Kurs i Mindfulnes/oppmerksomt nærvær

Har du lyst å lære mer om hva mindfulnes og oppmerksomt nærvær er? Og hvordan praktisere i en aktiv studiehverdag?

Aktuelt fra SiA Helse

Gruppekontrakt studiegrupper

Verdensdagen for psykisk helse 8. oktober

Vi har Telefontid fra 11.00-11.30

SiA helse har innført fast telefontid på hverdager i perioden 11.00-11.30

Studentdrevet samtaletilbud i Grimstad

Selvhjelpsfilmer

Mange mennesker opplever i løpet av livet psykiske helseplager. I noen tilfeller er det nødvendig med profesjonell hjelp, i andre tilfeller er vanskene forbigående og går gradvis over av seg selv. Uansett hvilken av disse gruppene en tilhører kan det være nyttig å tilegne seg informasjon om psykisk helse og ulike måter å jobbe med ulike psykiske helseplager på.

Under finner du en rekke selvhjelpsvideoer og informasjonsvideoer om psykisk helse.

SiA Helse, Kristiansand

38 14 13 54 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse:
Universitetsveien 50
4630 Kristiansand

Buss:
Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

Åpningstider:
09.00-15.30 (man-fre)

Drop-in:
14.00-15.00 (man-tors) (Endringer kan forekomme)

SiA Helse, Grimstad

37 23 37 92 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse
Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad
Se i kart

Buss
Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

 

Åpningstider
Man: 09.00-16.00
Tir: 09.00-16.00
Tors: 09.00-16.00
Fre: 09.00-16.00

Studentprest: Ons: 09.00-16.00

Drop in:
Man: 12.00-13.00
Tir: 12.00-13.00
Tors: 12.00-13.00
Fre: 12.00-13.00