Helsekassen

Studenter som i studieåret får betydelige utgifter til helse som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra SiA. Ordningen gjelder studenter som har studiet som hovedbeskjeftigelse. Det kan IKKE søkes om støtte til briller eller transport/syketransport/reiser.

Søknadsfrist høst 16.8-20.12. 2021 

Søk om refusjon fra Helsekassen

Oppsummering Helsekasse

Helsekassen er IKKE noe studenter har krav på, men et velferdsgode for studenter som har studiet som hovedbeskjeftigelse.

Du kan søke om «skader» som oppstått akutt i studietiden.

Det forutsettes at semesteravgiften er betalt.

Det skal legges ved kopi av digitalt semesterkort eller kvittering for at semesteravgift er betalt.

Du søker innenfor det semester som «skaden» har skjedd. Se datoer på www.sia.no/helse

Det gis ikke dispensasjon for søknadsfrist.

Dersom det oppstår en akuttsituasjon mellom vår og høstsemester kan det søkes om refusjon. Begge semesterkort må da vedlegges. En akutt situasjon er IKKE en behandling som kunne vært søkt om innen tidsfrist, men er utsatt av ulike årsaker.

Søknadene har ikke tilbakevirkende effekt. Det betyr at du kan ikke søke om behandlinger som er utført i et annet semester enn det semester du befinner deg i.

Vi utbetaler ikke på forskudd beregnet på et kostnadsoverslag

Du finner en oversikt på www.sia.no/helse over hva du kan søke om.

………………………

I søknaden skal det komme frem hvilken type behandling som er utført!

Alle bilag skal scannas inn til EN PDF-fil som lastes opp i søknaden.

Det skal ikke legges ved kvitteringer for legebesøk, medisiner etc. MEN

Det skal legges ved egenandelskortet ditt som du kan laste ned frawww.helsenorge.no

………………………

Søknadene behandles fortløpende avhengig av andre oppgaver i studenthelsetjenesten.

Alle søknader blir behandlet digitalt og det er derfor viktig at det er i PDF format

Søk om refusjon fra Helsekassen

Retningslinjer for Helsekassen

Du kan kun søke om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende semester. Søknadsfristene tar utgangspunkt i akademisk kalender på UIA

  • Høstsemesteret 2021: 16. august -  20. desember
  • Vårsemesteret 2022: 5. januar -  24. juni

Studenter som skal fortsette på høstsemesteret kan søke om å få dekket nødvendig utgifter som er utført i perioden mellom vår og høst semester. I slike tilfeller må det legges ved bevis på at semesteravgift er betalt begge semester.
Det er kun behandlinger som oppstår akutt fra semesterslutt til semester begynnelse det kan søkes om støtte til. Andre utgifter skal det søkes om innen tidsfristen.

 1. Egenandel hos fastlege/allmennlege.
 2. Behandling foreskrevet av lege:
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Psykolog med driftstilskudd, krever Egenandelskort*
  • Medisiner på blå resept, krever Egenandelskort*
 3. Utgifter til tannlege når behov for behandling oppstår i studietiden.
 4. Unntak fra støtteordningen omfatter:
  • Regulering
  • Kosmetisk
  • Implantat

* Egenandelskortet skal legges ved etter besøk hos lege, psykolog m/driftstilskudd eller medisiner på blå resept. Lastes ned fra helsenorge.no.

• Det skal ikke legges ved kvitteringer for behandlinger som inngår i egenandelskortet.

• Det skal kun legges med kvitteringer fra fysioterapeut, kiropraktor, psykolog med driftstilskudd samt tannlege.

• På kvittering fra tannlege må det fremgå hvilken behandling som er utført.

 • Det er kun behandlinger som listes opp her som det kan søkes om refusjon på.
 • Egenandel pr semester: kr. 650,-
 • SiA kan dekke inntil 40% av totalbeløpet etter at egenandelen er trukket fra.
 • Maksimal årlig utbetaling kr 7500.
 • Det utbetales ikke penger på forskudd.
 • Innvilget beløp under kr. 500 utbetales ikke.
 • Ufullstendige søknader blir avslått.
 • Ved flere søknader i semesteret betales det bare egenandel en gang.

Utgifter tannlege: 2400
Lege - egenandelskort: 650
Sum: 3050
Egenandel: 650 (helsekassen)
Grunnlag for refusjon: 2400
40% av 2400: 960 overføres din konto

Utgifter tannlege: 1700
Lege - egenandelskort: 150
Sum: 1850
Egenandel: 650 (helsekassen)
Grunnlag for refusjon: 1200
40% av 1200: 480 AVSLAG. Beløp under kr 500.- utbetales ikke.

Lurer du på noe?

Spørsmål kan rettes til: randi.furulund@sia.no

SiA Helse, Kristiansand

38 14 13 54 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse:
Universitetsveien 3B
4630 Kristiansand

Buss:
Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

Åpningstider:
09.00-15.30 (man-fre)

Drop-in:
14.00-15.00 (man-tors) (Endringer kan forekomme)

SiA Helse, Grimstad

37 23 37 92 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse
Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad
Se i kart

Buss
Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

 

Åpningstider
Man: 09.00-16.00
Tir: 09.00-16.00
Tors: 09.00-16.00
Fre: 09.00-16.00

Studentprest: Ons: 09.00-16.00

Drop in:
Man: 12.00-13.00
Tir: 12.00-13.00
Tors: 12.00-13.00
Fre: 12.00-13.00