SiA Kulturfond

Gjennom mange år har studentene brukt universitetets egen fagbokhandel "Sørbok/SiA Bok" til kjøp av fagbøker og rekvisitter. Det har bidratt til å skape gode økonomiske resultater for fagbokhandelen. Noe av dette overskuddet er gitt tilbake til studentene i form av opprettelsen av et kulturfond som forvaltes av SiA.

Fondet skal benyttes til kulturtiltak som initieres av studenter og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og opplevelsesrik. Sørbok kulturfond ble opprettet og forvaltes av SiA og har som hovedformål «...å bidra til et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet.»

Søknadsfristen er denne terminen satt til 15. mars.
(NB! Du kan derfor se bort i fra at det står 1. mars i selve søknadsskjema)

Spørsmål og svar

Alle studenter kan søke Kulturfondet! Er du student tilknyttet SiA, og har betalt semesteravgift, kan du søke om støtte til prosjekter innenfor kultur og idrett.

Kulturfondet ledes av et utvalg på tre personer, fortrinnsvis: Leder av Velferdstinget i Agder, eller person utnevnt av Velferdstinget, leder i SiA Kultur og leder for marked og kommunikasjon i SiA.

  • Søknad leveres på eget skjema som finnes på sia.no
  • Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett og ansvarlig søker. Se for øvrig søknadsskjema.
  • Studenter ved universitetet og høgskoler som er tilknyttet SiA kan søke. Søker må ha gyldig student legitimasjon og ha betalt semesteravgift.
  • Studenter kan søke individuelt eller som gruppe.
  • Tiltaket som gis støtte må være til glede/nytte for mange studenter, som for eksempel: Har du en drøm om å arrangere en idrettshappening, en teaterforestilling, et dukketeater, danne en sanggruppe, et band, arrangere en utstilling, en konferanse, fagarrangement, etc. kan du søke om midler til det her.
  • Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter eller drift som får tildeling fra SiA i annen sammenheng
  • Det kan ikke søkes om støtte til drift.
  • Det kan ikke søkes om midler til studieturer, turer og arrangementer utenfor studiebyene Grimstad og Kristiansand.
  • Det kan ikke søkes om støtte til sosiale arrangementer uten faglig eller kulturelt innhold.
  • Utvalget foretar tildeling 2 ganger i året. Det vil være 1. mars i vårsemesteret og 1. oktober i høstsemesteret. Utvalgets tildeling er endelig.

Sluttrapport

Når tiltaket det søkes om støtte til er avsluttet skal sluttrapport sendes SiA. Sluttrapporten skal inneholde avsluttet regnskap, hvordan fondet ble promotert og en kort rapport om arrangementet. Den skal sendes inn i rimelig tid etter arrangementet avsluttes. Sendes det ikke inn sluttrapport, kan fondet kreve pengene tilbake.

Prosjekter som gis støtte er forpliktet til å profilere SiA Kulturfond som samarbeidspartner på plakater, i brosjyrer og ved annen PR.

Det gis ikke støtte til arrangementer som allerede er avholdt.

Frist for innlevering av søknad er 1. mars og 1. oktober.

SiA Studentliv, Kristiansand

Telefon: 40 00 10 18
Adresse:

Universitetsveien 3A

4630 Kristiansand

Se i kart

Buss:

Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:

Jon Gotteberg

Mobil: 948 22 878

E-post: jon.gotteberg@sia.no

Åpningstider: 08.00 til 16.00 (man-fre)

SiA Studentliv, Grimstad

Telefon:

40 00 10 18

Adresse:

Jon Lilletuns vei 9

4879 Grimstad

Se i kart

Buss:

Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder:

Jon Gotteberg

Mobil: 948 22 878

E-post: jon.gotteberg@sia.no

Åpningstider: