Årsregnskap

Nedenfor finner du siste godkjente årsregnskap samt lenke til alle årsregnskapene fra 1999.

Regnskap 2020   Revisjonsberetning 2020  Styrets beretning 2020  Kontantstrømoppstilling 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regnskap 2019Revisjonsberetning 2019 Årsberetning 2019

Regnskap 2018Revisjonsberetning 2018

Se flere av SiA,s årsregnskap