Kristiansand Studentsamfunn

Hvem er vi og hva gjør vi

Kristiansand Studentsamfunn er studentforeningen som er ansvarlig for å fylle BARE med aktivitet basert på frivillighet. Det er åpent for alle studenter som er tilkoblet en av SiAs medlemsinstitusjoner å bli frivillig i Kristiansand Studentsamfunn. Det vil si at studenter fra Agder skal være med på å lage aktivitet på BARE. Det er også åpent og ønsket at alle andre studentforeninger og studentaktiviteter også skal lage aktivitet på bygget. Kristiansand Studentsamfunn har ansvar, sammen med SiA, for å tilrettelegge slik at dette er enkelt å gjøre.