Markeds- og kommunikasjonssjefJahn Olav Marum

jom@sia.no