SiA's miljøarbeid

SiA er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn hvor vi dokumenterer vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar.

SiA er miljøfyrtårnsertifisert med alle sine 9 avdelinger.

Som Miljøfyrtårn jobber SiA med konkrete miljøtiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

Eksempler på miljøtiltak i driften vår:

 • SiA tilbyr gjenbruksrom tilknyttet studentboligene
 • Fokus på kildesortering i egen drift og i studentboligene
 • Redusert energiforbruk gjennom ENØK-prosjekter
  • Flere av SiA sine bygg har hatt reduksjon på over 30% fra 2010
 • Krav til miljødokumentasjon fra leverandører ved innkjøp
 • Fokus på å redusere matsvinn i vår kantinedrift
 • Fokus på gjenbruk og innkjøp av miljøvennlige produkter
 • Startet overgang til el-biler
 • SiA legger til rette for ansatte til å delta i «Sykle til jobben» og «Jeg kjører grønt»
 • Stolt arrangør av SiA MiljøUKA