Fra venstre: Truls Rustad Christensen, Marita Grønli Kårtvedt, Lars Magnus Halvorsen, Fredrik Arntzen, Hilde Hagen, Veslemøy Rabe, Claudia Lygre, Sofie Søndergaard Klit, Mona Holta Holen

Styret

Fra venstre: Truls Rustad Christensen, Marita Grønli Kårtvedt, Lars Magnus Halvorsen, Fredrik Arntzen, Hilde Hagen, Veslemøy Rabe, Claudia Lygre, Sofie Søndergaard Klit, Mona Holta Holen

Medlemmer

Valgt av studentene

Hilde Hagen (Styrelder)
Fredrik Arntzen (Nestleder)
Truls Rustad Christensen
Sofie Søndergaard Klit
Sondre Olsen

Valgt av UiA

Veslemøy Rabe
Kjetil Hellang
Greta Hilding

Valgt blant ansatte

Claudia Lygre
Mona Holta Holen

Varamedlemmer

Valgt av studentene

Sondre Olsen
Victor Immanuel Backe
Marita Grønli Kårtvedt
Sondre Maaseide
Lars Magnus Halvorsen

Valgt av UiA

Paul Ragnar Svennevig
Astrid Birgitte Eggen
Siri H. Puntervold Nilssen

Valgt blant ansatte

Kåre Buø
Else Berit Naro

Styreprotokoll

Møte 1 - 05.02.2020
Innkalling| Referat
Møte 2 - 31.03.2020
Innkalling| Referat
Møte 3 - 14.05.2020
Innkalling og Referat
Møte 4 - 04.06.2020
Innkalling | Referat
Møte 5 - 10.10.2020
Innkalling | Referat
Møte 6 - 29.10.2020
Innkalling | Referat