Fra venstre: Truls Rustad Christensen, Marita Grønli Kårtvedt, Lars Magnus Halvorsen, Fredrik Arntzen, Hilde Hagen, Veslemøy Rabe, Claudia Lygre, Sofie Søndergaard Klit, Mona Holta Holen

Styret

Fra venstre: Truls Rustad Christensen, Marita Grønli Kårtvedt, Lars Magnus Halvorsen, Fredrik Arntzen, Hilde Hagen, Veslemøy Rabe, Claudia Lygre, Sofie Søndergaard Klit (Styrelder), Mona Holta Holen

Medlemmer

Valgt av studentene

Sofie Søndergaard Klit (styreleder)
Jakob Mæland (nestleder)
Kristine Koveland Bendiksen
Fredrik Arntzen
Jonas Buerskogen

Valgt av UiA

Veslemøy Rabe
Kjetil Hellang
Greta Hilding

Valgt blant ansatte

Claudia Lygre
Mona Holta Holen

Varamedlemmer

Valgt av studentene

Truls Rustad Christensen
Sondre Olsen
Magnus Johannessen
Vetle Ree

Valgt av UiA

Paul Ragnar Svennevig
Astrid Birgitte Eggen
Siri H. Puntervold Nilssen

Valgt blant ansatte

Kåre Buø
Else Berit Naro

Styreprotokoll

Møte 1 - 11.02.2021
Innkalling | Referat
Møte 2 - 
Innkalling | Referat
Møte 3 - 
Innkalling | Referat
Møte 4 -
Innkalling | Referat
Møte 5 -
Innkalling | Referat
Møte 6 -
Innkalling | Referat