SURFETUR TIL JÆREN med Friluftsgruppa Fjell og Fjære

Bli med Friluftsgruppa Fjell og Fjære på surfetur til Jæren i uke 43, 28-31. oktober. 2021!🏄‍♀️🏄‍♂️
Vi reiser til idylliske Jæren og skal bo i hovedhuset hos Boretunet! Huset ligger kun et steinkast fra en av Norges største sandstrender Borestranda, som kan tilby ideelle bølger for surfing. Vi har ordnet minibuss som kjører fra hovedinngangen på UiA campus Kristiansand til Boretunet, og retur søndag ettermiddag. Foreløpig avreisetidspunkt er klokka 17:00 torsdag, men vi ser an litt når det passer best for alle.
I år kan man velge mellom to ulike pakker avhengig av om man vil ha surfekurs eller ikke. Vi anbefaler at alle som ikke har surfet så mye tidligere velger pakke 2.
Pakke 1: Overnatting, utstyr og minibuss. Pris: 500,-
Pakke 2: Overnatting, surfekurskurs, utstyr og minibuss Pris: 1000,-
Overnatting:
• Gjelder 3 døgn/netter i surfehuset, inkludert sengetøy og håndkle
• Mat er IKKE inkludert, men vi har tilgang til felleskjøkken i tillegg til stue og uteområder
• 4 toaletter og 3 dusjer + 2 utedusjer
Utstyr:
• Fullt utstyr tilgjengelige alle dager hele døgnet.
• Softtops 8-9 fot
• Våtdrakt 5\4\3 mm
Surfekurs:
• To kurs over to dager
• Kurset varer i to timer
• Vi har teori på land først, så går vi i vannet og terper på teknikk
• Instruktørene følger opp hver enkelt etter individuelle behov
Vi har begrenset antall deltakere til 20 i år, og det blir dermed førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Vi har også en venteliste dersom noen av de 20 første ikke har betalt innen fristen.
Betaling via vipps #16213 til Friluftsklubben Fjell & Fjære innen 14.10.2021
Vi gleder oss veldig til turen, og håper du har lyst til å bli med!🤙😃
English:
Join Friluftsgruppa Fjell og Fjære on a surfing trip to Jæren in week 43, 28-31. October. 2021!🏄‍♀️🏄‍♂️
We are travelling to Jæren and will stay in the main house at Boretunet! The house lies next to one of Norway's largest sand beaches Borestranda, which can offer ideal waves for surfing. This year we are travelling with a minibus from the main entrance at UiA campus Kristiansand to Boretunet, and returns on Sunday afternoon. The current departure time is at 17:00 on Thursday, but we will see when it is best for everyone.
This year, you can choose between two different packages depending if you want surfing course or not. We recommend that everyone who hasn’t surfed so much before chooses package 2.
Package 1: Accommodation, equipment and minibus. Price: 500, -
Package 2: Accommodation, surfing course, equipment and minibus Price: 1000, -
Accommodation:
Applies to 3 days / nights in the surf house, including bed linen and towel
• Food is NOT included, but we have access to a communal kitchen in addition to the living room and outdoor areas
• 4 toilets and 3 showers + 2 outdoor showers
Equipment:
• Full equipment available 24 hours a day, 7 days a week.
• Softtops 8-9 feet
• Wetsuit 5 \ 4 \ 3 mm
Surfing course:
• Two courses over two days
• The course lasts for two hours
• We have theory on land first, then we go into the water and work on technique
• The instructors follow up each one according to individual needs
We have limited the number of participants this year, so only the first 20 to sign up can join us. We also have a waiting list if any of the first 20 haven’t paid by the deadline.
Payment on Vipps #16213 to Friluftsklubben Fjell & Fjære by 14.10.2021
We are really looking forward to the trip, and hope you feel like joining!🤙😃
Påmelding