Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er studentenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Agder (UiA). Som student ved UiA blir du automatisk medlem av STA.

Engasjer deg i STA

STAs oppgave er å arbeide for studentenes faglige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige interesser. STA organiserer omtrent 13.000 studenter og er paraplyorganisasjon for en rekke studentforeninger.

Gjennom å engasjere deg i studietida vil du få god og nyttig erfaring som du kan ta med deg inn i studiene og arbeidslivet. Ved å engasjere deg i STA eller råd, styrer og utvalg på UiA kan du være med å forbedre studiehverdagen din. For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg besøk nettsiden til STA eller send en e-post til sta@uia.no

Studentforeninger

Studentorganisasjonen i Agder er paraplyorganisasjon for over 60 forskjellige studentforeninger på Universitetet i Agder, fordelt på begge campuser. Det er et bredt utvalg å velge mellom, med alt fra kor til sportslige og politiske aktiviteter.

Hvis du ikke finner en aktivitet som interesserer deg, har du muligheten til å starte din egen studentaktivitet. Les mer her