Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT) er et organ for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

VT er SiAs studentdemokrati og VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder og det er valgte studenter fra hvert undervisningssted som utgjør sammensetningen i VT.

VT velger studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond, fordeler studentsosiale midler til studentforeninger og er rådgivende organ for styret i SiA i mange saker.

Følgende undervisningssteder er tilsluttet SiA:

  • Universitetet i Agder
  • NLA Mediahøgskolen Gimlekollen
  • Fagskolen i Kristiansand
  • Sørlandet Fagskole
  • Ansgar Teologiske høgskole
  • Noroff
  • Folkeuniversitetet Sørlandet (sitter ikke i VT)

Ønsker du å engasjere deg i VT eller vil vite mer? Da er du hjertelig velkommen til å besøke nettsiden til VT eller kontakte leder. 

Besøk Velferdstinget på vt-agder.no

Leder

Leder kan nås på e-post: leder@vt-agder.no