Foreningsdrift

Tips og råd til deg som driver forening

Å engasjere seg i driften av en studentforening er både lærerikt og sosialt, og for de fleste en nyttig erfaring å ta med seg videre i livet. For å bidra til at terskelen for å ta ansvar skal være så lav som mulig, har SiA i samarbeid med studentforeningene laget ressurssider med nyttige tips både for å start og drive en studentforening. Du finner også råd og tips for finansiering.