Drive forening

En studentforening krever sitt for å fungere optimalt. Her har vi samlet noen ressurser som kan bidra til at din forening når sitt fulle potensial.

Styrearbeid

Styret har ansvar for den daglige driften i foreningen. Hva styrearbeid egentlig innebærer kan du lese mer om her.

Økonomi

Med økonomiansvarlig i spissen har styret hovedansvaret for foreningens økonomiske situasjon. God økonomisk skikk er viktig og en forutsetning for å søke økonomisk støtte fra VT. Her har vi samlet hva dette betyr og hvordan det gjøres.

Kommunikasjon og Markedsføring

Profilarbeid, kommunikasjon og bruk av sosiale medier har mye å si for hvordan foreningen din oppfattes utenfra. Foreninger kan spare mye ved å være gode på markedsføring. Her har vi samlet noen tips og råd til hvordan du kan nå ut med din informasjon.

Rekruttering

For at en forening skal være velfungerende er det en forutsetning at man har både et styre og medlemmer. Dette blir vanskelig å ha om man ikke får rekruttert inn studenter som ønsker å bidra.

Gjennomføre arrangement

Når man skal planlegge et arrangement, er det viktig å være nøye med forberedelsene. Som arrangør har du ansvar for gjestene dine, og for å unngå at noe går galt er det viktig å være føre var. Vi gir dere her en grunnleggende sjekkliste dere bør følge i prosessen med arrangere noe, stort eller smått