Rekruttering

For at en forening skal være velfungerende er det en forutsetning at man har både et styre og medlemmer. Dette blir vanskelig å ha om man ikke får rekruttert inn studenter som ønsker å bidra.

Som styre har man et ansvar for å rekruttere medlemmer til foreningen sin. Dette kan både være studenter som deltar aktivt på arrangementer og studenter som ønsker å stille til styret. Rekruttering er ofte noe foreninger synes er vanskelig og man ikke planlegger like nøye som man burde. Styret må derfor ha et aktivt til forhold til hvordan man ønsker å rekruttere studenter til foreninger og til styret.  

Å lage en slik rekrutteringsplan må skje tidlig i styreperioden, slik at man bruker egne arrangementer og digitale kanaler for å vise seg frem. Styret må også lage en plan om man skal stå på stand den kommende perioden. Ved å være en forening som viser alt det bra man gjør, og som tar vare på- og inkluderer nye medlemmer er sjansen stor for at studenter har en aktiv deltakelse i foreningen. 

Ressurser

XX