Finansiering

Det er flere muligheter til økonomisk støtte til foreninger i Agder. Her har samlet et utvalg muligheter, merk at dette ikke er en uttømmende liste. Både banker, bedrifter og vertskommuner har ulike støtteordninger.

Velferdstinget, VT

Velferdstinget er studentdemokratiet i SiA. De har ulike fond alle studentforeninger kan søke, og midlene gis fra studentenes innbetalte semesteravgift:  

  • Studentsosialt fond: Det studentsosiale fondet gis ut etter faste søknadsfrister hvert vårsemester og høstsemester. Les mer her 
  • Faglig fond: Det faglige fondet tildeles etter fortløpende søknader. Les mer her   

Studentsamskipnaden i Agder

  • SiA Kulturfond: Kulturfondet tildeles etter faste søknadsfrister. Les mer her   
  • SiA Miljøfond: Miljøfondet tildeles etter faste søknadsfrister. Les mer her 

Vertskommunene

Som forening kan du søke økonomisk støtte fra vertskommunen din, avhengig om du er lokalisert i Kristiansand eller Grimstad.  

Sponsorer

Foreninger oppfordres til å  sponsorer, og vil ikke få avkortet tilskudd av det studentsosiale fondet for dette.

Sponsorer er eksterne samarbeidspartnere. Dette kan være bedrifter som har sammenfallende aktivitet som foreningen, og er en framtidig arbeidsgiver. Det kan også være bedrifter i det lokale næringslivet. Man kan både få sponsorer til generell aktivitet i foreningen eller til et spesifikt arrangement. 

Arbeidet for å få sponsorer er tillagt styret.  

Legater og fond

Som student har du mulighet til å søke på et hundretalls legater, fond og stipender. Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål. Legatene kan komme fra bemidlede personer (filantroper) som har hatt ønske om å hjelpe fremtidige generasjoner, til organisasjoner og firmaer som støtter spesifikke studier. Hvert år samles alle legater i legathåndboken. Her kan det være verdt å ta en titt.
 
Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp. Boken kan kjøpes hos SiA Bok  Du kan også sjekke ut deler av den digitalt på: legathåndboken.no