Finansiering

Det er flere muligheter til økonomisk støtte til foreninger i Agder. Her har samlet et utvalg muligheter, merk at dette ikke er en uttømmende liste. Både banker, bedrifter og vertskommuner har ulike støtteordninger.

Velferdstinget, VT

Velferdstinget er studentdemokratiet i SiA. De har ulike fond alle studentforeninger kan søke, og midlene gis fra studentenes innbetalte semesteravgift:  

  • Studentsosialt fond: Det studentsosiale fondet gis ut etter faste søknadsfrister hvert vårsemester og høstsemester. Les mer her 
  • Faglig fond: Det faglige fondet tildeles etter fortløpende søknader. Les mer her   

Studentsamskipnaden i Agder

  • SiA Kulturfond: Kulturfondet tildeles etter faste søknadsfrister. Les mer her   
  • SiA Miljøfond: Miljøfondet tildeles etter faste søknadsfrister. Les mer her 

Vertskommunene

Som forening kan du søke økonomisk støtte fra vertskommunen din, avhengig om du er lokalisert i Kristiansand eller Grimstad.  

Sponsorer

Foreninger oppfordres til å  sponsorer, og vil ikke få avkortet tilskudd av det studentsosiale fondet for dette.

Sponsorer er eksterne samarbeidspartnere. Dette kan være bedrifter som har sammenfallende aktivitet som foreningen, og er en framtidig arbeidsgiver. Det kan også være bedrifter i det lokale næringslivet. Man kan både få sponsorer til generell aktivitet i foreningen eller til et spesifikt arrangement. 

Arbeidet for å få sponsorer er tillagt styret.  

Legater og fond

Som student har du mulighet til å søke på et hundretalls legater, fond og stipender. Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål. Legatene kan komme fra bemidlede personer (filantroper) som har hatt ønske om å hjelpe fremtidige generasjoner, til organisasjoner og firmaer som støtter spesifikke studier. Hvert år samles alle legater i legathåndboken. Her kan det være verdt å ta en titt.
 
Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning samt til sosial hjelp. Boken kan kjøpes hos SiA Bok  Du kan også sjekke ut deler av den digitalt på: legathåndboken.no

Hold Ut

Click here for English text

Informasjon koronamidler – Hold ut/aktiv student  

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til en lettere hverdag for studentene i Agder, under koronapandemien. Hensikten med midlene i Hold ut - kampanjen er å skape sosial aktivitet og trygge møteplasser for studenter.  

Midlene er tilgjengelig for alle studentene i Agder som har en ide de ønsker å gjennomføre.
De skal skape en sosial, smittevennlig møteplass. Dette betyr at det er både den enkelte student, studentråd, studentaktiviteter og linjeforeninger som kan søke støtte fra de tildelte midlene.  

Eksempler på tildeling som er gitt tidligere: leie av lokaler, matservering og mineralvann, premier til konkurranser, foredragsholder til motivasjonsforedrag, billetter til digital filmfestival, dager i aktivitetsparker, innkjøp av utstyr som skaper aktivitet og lisenser til digitale turneringer. Dette må ses på som inspirasjon - for det er kun fantasien som setter grenser.  
 
SiA ønsker også at studentforeninger som ønsker å gjøre større investeringer benytter anledningen til å søke midler fra kampanjen. Dette er da investeringer som vil bidra til å skape aktivitet for studenter i Agder, også etter at koronapandemien er over.

Midlene vil være tilgjengelig frem til 31.12.21. Dette betyr at alle studenter i Agder nå har en begrenset tidsperiode til å gjennomføre aktivitet og innkjøp de mener er viktig for sine medstudenter. SiA håper alle tar denne gylne muligheten i bruk og gleder oss til å se all aktivitet dere skaper.  
 
Midlene tildeles fortløpende etter søknad, på link her: Søknadsskjema Hold ut midler

Midlene betales ut etter fremlegg av kvittering/bilag.
Ønsker studenter å ta i bruk faktura direkte til SiA må dette presiseres i søknaden.
Om man bruker mer midler enn det som er innvilget kan ikke SiA garantere tilbakebetaling på det beløpet som går over det innvilgede beløpet.
Midlene kan ikke gå til alkohol eller gis i direkte pengegave.   
 
Er du en studentforening som er åpen for alle, minner vi deg på å legge inn aktiviteten i aktivitetskalenderen