Bli hørt! // Grimstad

Et kurs for deg som ønsker gjennomslag.

De fleste foreninger ønsker gjennomslag for sine medlemmer, om det er opp mot deres utdanningsinstitusjon, politikere eller andre samfunnsaktører. Akkurat hvordan dette gjøres kan være en kronglete prosess. Fortvil ikke, vi er klare til å bistå!  

Dette kurset tar for seg enkle steg til hvordan din forening skal bli hørt og sett – i jakten på gjennomslag. I konkurranse med andre er det ikke alltid lett å få gjennom de målene din forening ønsker å nå, dette kurset gir derfor innhold til konkrete steg som kan benyttes i dette arbeidet. 

Du tenker kanskje nå at kurset er rettet mot studentaktiviteter som er politisk aktiv? Da kan vi betrygge og si at dette også er et kurs som linjeforeninger og studentråd kan ha nytte av for gjennomslag opp mot sin utdanningsinstitusjon.

Ønsker din forening å bli hørt og sett, kanskje ønsker dere mer innflytelse eller flere goder? Da er dette kurset for deg og din forening.

---------------

Om kursholder:
Benedicte er ansatt i SiA Kultur og Velferd. Hun er tidligere leder av Studentorganisasjonen i Agder og er politisk aktiv. I SiA Kultur og Velferd møter du henne både i kurssammenheng, som rådgiver for Velferdstinget og som prosjektkoordinator for SiA, Cultiva og UiA.

Velkommen!

--------------

Dato: Torsdag 17.februar
Tid: Kl 16.00-18.00
Sted: Foreningsrommet, 2.etg, Bluebox

Påmelding