Økonomi- og søknadskurs // Kristiansand

Kurset passer for deg som har økonomiansvar i en forening eller som ønsker å lære hva det betyr å ha økonomiansvar i et styre.
Målet er å sikre at alle med økonomiansvar er trygge i sin rolle. Kurset tar for seg hva det betyr å ha god regnskapsskikk, hvordan man fører budsjett og regnskap og hvordan man sikrer at styret tar et godt økonomiansvar. 
 

På kurset vil du også få en innføring i søknadsprosessen og retningslinjene rundt studentsosiale midler hos Velferdstinget, samt hva som skal med og hva som ikke skal med i en søknad. 

Det oppfordres også til å stille spørsmål og å dele erfaringer man har.  

Vi håper å se deg der! 

---------------

Thomas B. Jensen, økonomisjef SiA
og
Charlotte Ekroll, Organisatorisk nestleder, Velferdstinget i Agder   

-------------- 

Dato: Torsdag 10.mars
Tid: kl 16.00-ca 19.00 
Sted: Sigma, SiA Studentsenter

Påmelding