Økonomi- og søknadskurs

Kurset passer for deg som har økonomiansvar i en forening eller som ønsker å lære hva det betyr å ha økonomiansvar i et styre.
Målet er å sikre at alle med økonomiansvar er trygge i sin rolle. Kurset tar for seg hva det betyr å ha god regnskapsskikk, hvordan man fører budsjett og regnskap og hvordan man sikrer at styret tar et godt økonomiansvar. 
 

Det vil også være mulig å  få en innføring i søknadsprosessen og retningslinjene rundt studentsosiale midler hos Velferdstinget, samt hva som skal med og hva som ikke skal med i en søknad. 

Det oppfordres også til å stille spørsmål

 

Ta kontakt dersom dette er aktuelt for deg