Booke møterom

Møterom for studentforeninger og studentaktiviteter

På studentsenteret har vi tre ulike møterom studentforeninger og studentaktiviteter kan låne ved behov.

Møterommene kan reserveres fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 23.00. For reservasjoner i helger må tidspunkt avklares i god tid før møte.

Booking:
Møterommene reserveres foreløpig ved å sende e-post til sia@sia.no eller ved å ringe 40 00 10 18.
Det vil etter hvert bli mulig å reserveres møterommene i et nytt online-bookingsystem via nettsiden.

Alpha

2.etg. SiA Studentsenter

Stoler og langbord til 22 pers.

Utstyr: Prosjektor, HDMI-uttak/-kabel, lerret, videokonferanseutstyr,
Screenbeam, trådløst nett (Eudoroam),
Crestron-styring av AV-utstyr og flip-over.

Omega

1.etg. SiA Studentsenter

Stoler og bord med plass til 6 pers.

Utstyr: Monitor med HDMI-uttak/-kabel, videkonferanseutstyr,
Crestron-styring av AV-utstyr, Screenbeam og trådløst nett (Eudoroam).

Sigma

Kjeller. SiA Studentsenter

Stoler til 50 pers. og 24 bord/pulter.

Utstyr: Prosjektor med HDMI-uttak/-kabel, lerret,
Screenbeam og trådløst nett (Eudoroam)