Informasjon om koronamidler – Hold ut/aktiv student

Click for English 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til en lettere hverdag for studentene i Agder, under koronapandemien. Hensikten med midlene i Hold ut - kampanjen er å skape sosial aktivitet og trygge møteplasser for studenter.  

Midlene er tilgjengelig for alle studentene i Agder som har en ide de ønsker å gjennomføre.
Hensikten er å skape en åpne, sosial og smittevennlig møteplass/aktivitet.
Dette betyr at det er både den enkelte student, studentråd, studentaktiviteter og linjeforeninger som kan søke støtte fra de tildelte midlene.  

Det er mulig å søke om et sosialt opplegg så lenge det inkluderer et større antall studenter, og/eller at søker har et formelt sosialt ansvar for gruppen det søkes på vegne av.
Det vil f.eks si hele klassen eller «God start» gruppene, men ikke en enkelt vennegjeng eller kollokviegruppe.

Vi dekker ikke utgifter til alkohol eller gis i direkte pengegave, og tiltaket bør inkludere en aktivitet.

Eksempler på tildeling som er gitt tidligere: leie av lokaler, matservering og mineralvann, premier til konkurranser, foredragsholder, billetter til digital filmfestival, inngang til aktivitetsparker, innkjøp av utstyr som skaper aktivitet og lisenser til digitale turneringer. Dette må ses på som inspirasjon - for det er kun fantasien som setter grenser.  
 
SiA ønsker også at studentforeninger som ønsker å gjøre større investeringer benytter anledningen til å søke midler fra kampanjen. Dette er da investeringer som vil bidra til å skape aktivitet for studenter i Agder, også etter at koronapandemien er over.

Midlene vil være tilgjengelig frem til 31.12.21. Dette betyr at alle studenter i Agder nå har en begrenset tidsperiode til å gjennomføre aktivitet og innkjøp de mener er viktig for sine medstudenter. SiA håper alle tar denne gylne muligheten i bruk og gleder oss til å se all aktivitet dere skaper.  
 
Midlene tildeles fortløpende etter søknad: Søknadsskjema Hold ut midler

Midlene betales ut etter fremlegg av kvittering/bilag.
Ønsker studenter å ta i bruk faktura direkte til SiA må dette presiseres i søknaden.
Om man bruker mer midler enn det som er innvilget kan ikke SiA garantere tilbakebetaling på det beløpet som går over det innvilgede beløpet.
 
Er du en studentforening som er åpen for alle, minner vi deg på å legge inn aktiviteten i aktivitetskalenderen