Akademiske forbilder - Sportsvasking Bilde av Kadafi Zaman, Lokman Ghorbani og fire skjulte akademikere. Hvem de fire akademikerne er blir publisert 9. mars.

Akademiske forbilder - Sportsvasking

Under VM ble det mye snakk om sportsvasking og menneskerettighetsbrudd som foregikk i Qatar. Du tenker kanskje at sportsvasking er et nytt fenomen, men sport har vært et viktig samlepunkt i samfunnet i mange tiår, noe som har blitt utnyttet i en rekke situasjoner.

Sportsvasking er et tema som kan belyses fra mange ulike ståsteder - her kan man hente både historiske, sosiologiske og politiske perspektiver!
Derfor har vi i Samfunnsviterne UiA invitert fire av deres akademiske forbilder for å snakke om sportsvasking fra hvert sitt fagfelt.

Lurer du på hvem vi har invitert? Kom innom oss på stand 8. mars for hint, deltakerne avsløres 9. mars🤩

Panelsamtale innledes uansett av to faglige innlegg fra journalistene Lokman Ghorbani som i 2021 ble fengslet i Qatar, og Kadafi Zaman som var tilstede under VM⚽️