Aktivitetskveld: Glowing Golf

Vi i SiA inviterer til en ny aktivitetskveld hvor det blir glowing golf (minigolf som lyser i mørket)! Selve aktiviteten vil vare fra ca. 19.00-20.30.  

OPPMØTE + FELLES TRANSPORT TIL GLOWING GOLF: Det blir felles transport til Glowing Golf i form av bussene som går i byen. Vi i SiA blir å stå ved busstoppet ved UiA og Tollbodgata pl. P i byen, se etter oss med blå SiA vest/t-skjorte. Hvis du ønsker å ta buss sammen med oss er det oppmøte ved busstopp UiA kl. 18.15 og busstopp Tollbodgata pl. P i byen kl. 18.25.  

For å komme seg til Glowing Golf kan man ta buss M1 mot Flekkerøy eller M2 mot Voiebyen og gå av på busstoppet Lumberkrysset. Det er mulig at du kommer deg til Glowing Golf selv, men husk å være der innen kl. 18.50! Oppmøte med Glowing Golf er senest kl. 18.50.  

For å ha mest mulig oversikt ønsker vi at dere gir beskjed om dere skaffer skyss selv eller skal ta buss sammen med oss.  

Vi ser frem til en hyggelig kveld sammen med dere! 

 

// We at SiA invite you to a new activity evening where there will be glowing golf (mini golf that glows in the dark)!  The activity itself will last from approx.  19.00-20.30. 

ATTENDANCE + COMMON TRANSPORT TO GLOWING GOLF: There will be public transport to Glowing Golf in the form of local buses. We in SiA will be standing at the bus stop at UiA and Tollbodgata pl.  P in the city, look for us with a blue SiA vest / t-shirt.  If you want to take the bus with us, meet up at the bus stop at UiA at 18.15 and the bus stop Tollbodgata pl.  P in the city at  18.25. 

To get to Glowing Golf you can take bus M1 towards Flekkerøy or M2 towards Voiebyen and get off at the bus stop Lumberkrysset.  It is possible to get to Glowing Golf by yourself, but remember to be there by  18.50!  Attendance with Glowing Golf is no later than 18.50. 

In order to have as much overview as possible, we want you to let us know if you get a ride yourself or take a bus with us. 

We look forward to a pleasant evening with you! 

 

Meld deg på her!

Arrangementet har bindende påmelding. 

Hvis du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme er det enkelt å melde seg av via bekreftelsen du mottok på epost. 

Nederst i påmeldingen er det enn link hvor det står; "Les mer om denne aktiviteten og endre din status her".  

Klikk deg inn på linken, og trykk på "avmeld".  

På den måten tar du ikke opp plassen for noen andre som ønsker å være med.