Hverdagsglede

Hverdagsglede er et kurs som handler om de små enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. På kurset vil du bli bedre kjent med metoder og verktøy som kan bidra til økt hverdagsglede og økt livskvalitet. Formen er variert med forelesninger, filmer og refleksjonsøvelser.

Kurset går over fire ganger, og varer i 2,5 timer. Kurset går over følgende ettermiddager: 28.3, 11.4, 18.4 og 25.4. Kl 16:00-18:30. Du bør kunne delta alle fire kursgangene. Dette for å få best mulig utbytte av kurset.

Kurset er gratis for studenter som betaler semesteravgift. Dersom du ikke melder deg av innen fristen vil du bli belastet med kr 300. Avmeldingsfrist er 13. mars.