SiA Studiestart GRM

SiA ønsker å si velkommen til alle nye og gamle studenter! Møt SiA på stand og bli kjent med våre tjenester og tilbud. Vi skal skape liv og hyggelig stemning sammen med studentaktivitetene utenfor Studentsenteret. Kom innom for å se utvalget av studentforeninger du kan engasjere deg i!
Dagen fylles av stands med ulike konkurranser med fine premier. Det serveres is fra Henning Olsen.
Vi gleder oss til å treffe deg!
Program:
08.30: Servering av boller og kaffe
10.00-15.30: Stands, aktiviteter og konkurranse
10.00-15.30 Bli med dagen- Sjekk ut studentforeningene -Se Facebookarrangementet her!
English:
SiA would like to welcome all new and old students! Meet SiA on stand and get to know our services and offers. Stop by to see the selection of student associations you can get involved in!
The day is filled with stands with various competitions with nice prizes. Ice cream from Henning Olsen is served.
We look forward to meeting you!

Program:
08.30: Serving of buns and coffee
10.00-15.30: Stands, activities and competition