Retningslinjer

Under finner dere gjeldende retningslinjer for studentkalenderen.
NB! Grove eller gjentatte brudd på de gjeldende retningslinjene kan medføre utestengelse fra kalenderen.

Innhold:

• Alt innhold som publiseres skal være rettet mot studenter. 

• Det er ikke tillatt å legge ut interne arrangementer for egen forening. (F.eks, årsmøte, styremøter etc).

• Innholdet kan/skal ikke har kommersielle hensikter eller undertoner. 

• Uvettig språkbruk er ikke tillatt og kan medføre utestengelse fra kalenderen. Med dette menes ord, utrykk og setninger som kan virke støtende på andre. 

 

Foto/video:

• Bilder som publiseres skal være rettmessig kjøpt eller tatt selv av foreningen.

• Det skal innhentes samtykke fra alle på bildet/bildene, og fra deres foresatte dersom det er barn er under 15 år på bildet.