Studentliv

Det finnes så mange muligheter som student. Gjør det til den beste tiden i ditt liv!

På denne siden vil vi gi deg en oversikt over aktører og tjenester som kan være nyttig for deg som student i Agder.

Ta deg tid til å kikke i gjennom innholdet, slik at du er kjent med hvilke muligheter som finnes.

Studentaktiviteter

Velferdstinget i Agder (VT) er et organ for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agders (SiA).

VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. VT velger studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er rådgivende organ for styret i SiA i mange saker. Følgende undervisningssteder er tilsluttet SiA:

  • Universitetet i Agder
  • NLA Mediahøgskolen Gimlekollen
  • Fagskolen i Kristiansand
  • Sørlandet Fagskole
  • Ansgar Teologiske høgskole
  • Folkeuniversitetet Sørlandet
  • Noroff

Besøk Velferdstinget på vt-agder.no

Leder og sekretariat

Konsulenten til velferdstinget er ansatt i Studentsamskipnaden i Agder og fungerer som bindeledd mellom SiA sine medlemslag. Konsulenten kan nås på e-post konsulent@vt-agder.no eller telefon 38 14 21 86.

Leder kan nås på e-post: leder@vt-agder.no

Bli kjent med folkene, stedet og campus.

Som ny student blir du en del av en "faddergruppe" når du begynner ved Universitetet i Agder i august. Tildelingen av fadder, og inndelingen i faddergrupper, skjer i oppropsmøtene/informasjonsmøtene som holdes for hvert av studiene den første dagen. Du trenger altså ikke å melde ifra at du ønsker fadder.

Les mer om Fadderordningen