Fadderordningen UiA

Bli kjent med folkene, stedet og campus.

Som ny student blir du en del av en "faddergruppe" når du begynner ved Universitetet i Agder i august. Tildelingen av fadder, og inndelingen i faddergrupper, skjer i oppropsmøtene/informasjonsmøtene som holdes for hvert av studiene den første dagen. Du trenger altså ikke å melde ifra at du ønsker fadder.

Les mer om Fadderordningen