Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT) er et organ for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agders (SiA).

Velferdstinget jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. VT velger studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er rådgivende organ for styret i SiA i mange saker. Følgende undervisningssteder er tilsluttet SiA:

  • Universitetet i Agder
  • NLA Mediahøgskolen Gimlekollen
  • Fagskolen i Kristiansand
  • Sørlandet Fagskole
  • Ansgar Teologiske høgskole
  • Folkeuniversitetet Sørlandet
  • Noroff

Besøk Velferdstinget på vt-agder.no

Leder

Leder kan nås på e-post: leder@vt-agder.no