Program

 

Onsdag 19. april 2023 

09.45: Buss fra Scandic Bystranda Kristiansand til Campus Grimstad 

10.30: Velkommen 

10.45: Fagkompetanse og verdien av dette i våre serveringssteder 

o   Trond Kristiansen og Stian Kristiansen  

12.00: Messe 

14.00: Fagkompetanse og verdien av dette i våre serveringssteder del 2 

o   Studentmatprisen 

15.00: Overaskelse/årsmøte SiN 

16.00: Buss fra Campus Grimstad til hotel Kristiansand 

19.00: Festmiddag Campus Kristiansand 

 

Torsdag 20. april 2022 

09.00: Buss fra Scandic Bystranda til Campus Kristiansand 

09.15: Velkommen 

09.30: IME- In My Experience v/Maren Emilie Hellem Kronlund (SiT) 

10.15: Pause 

10.30: Andreas Aase 

11.30:  Lunsj 

12.15: Innslag 

12.45: Wasim Zahid 

13.45: Avslutning